Apa itu Generik di Jawa? - Panduan Pemula

Artikel mengenai Generik di Jawa ini akan memberikan gambaran ringkas mengenai apa itu generik java dan pelbagai jenisnya beserta contohnya.

Pertimbangkan contoh di mana anda harus membuat senarai benda hidup di kawasan ini. Tidak kira sama ada manusia, haiwan atau tumbuhan. Yang penting adalah benda hidup. Dalam kes ini, anda akan mengelompokkan semuanya sebagai 'Makhluk Hidup' dan tidak mengkategorikannya. Begitu juga, apabila anda perlu menyimpan beberapa data, yang penting bagi anda adalah kandungan dan bukan jenis data, dan di situlah anda menggunakan Generik. Generik di adalah ciri bahasa yang membolehkan penggunaan jenis dan kaedah generik.

Berikut adalah senarai topik yang akan saya bahas dalam artikel ini:

Apa itu Generik di Jawa?

Generik adalah istilah yang menunjukkan sekumpulan ciri bahasa yang berkaitan dengan definisi dan penggunaan jenis dan kaedah Generik. Kaedah Java Generic berbeza dengan jenis dan kaedah data biasa. Sebelum Generik, kami menggunakan untuk menyimpan sebarang jenis objek iaitu bukan generik . Sekarang, Generik memaksa pengaturcara untuk menyimpan jenis objek tertentu.

Sekarang setelah anda mengetahui apa itu Generics di Java, mari kita bergerak lebih jauh dan memahami mengapa anda memerlukan Java Generics.Mengapa Generik Java?

Sekiranya anda melihat kelas, maka anda akan melihat bahawa kebanyakan kelas mengambil parameter / argumen jenis Objek. Pada dasarnya, dalam bentuk ini, mereka dapat mengambil jenis Java sebagai argumen dan mengembalikan objek atau argumen yang sama. Mereka pada asasnya heterogen bukan jenis yang serupa.

bagaimana mencari nombor terbesar dalam java array

FrameworkHierarchy - Generik di Java - Edureka

Kadang-kadang dalam aplikasi Java, jenis data input tidak tetap. Input boleh menjadi bilangan bulat , ke terapung atau . Untuk memberikan input ke dari jenis data yang betul, pemeriksaan sebelumnya harus dilakukan. Dalam pendekatan tradisional, setelah mengambil input, jenis data input diperiksa dan kemudian diberikan kepada pemboleh ubah jenis data yang tepat. Semasa logik ini digunakan, panjang kod dan masa pelaksanaannya meningkat. Untuk mengelakkan ini, Generik diperkenalkan . Apabila anda menggunakan Generics, parameter dalam kod diperiksa pada waktu kompilasi secara automatik dan ia menetapkan jenis data secara lalai. Jadi di sinilah anda memerlukan konsep generik di Java.Sekarang setelah anda memperoleh beberapa pandangan mengenai Generik, mari maju dan lihat pelbagai cara caranyaGenerik boleh digunakan pada kod sumber.

Jenis-Jenis Generik Java

Terdapat 4 cara yang berbeza untuk Generik di Jawa dan mereka adalah seperti berikut:

  1. Kelas Jenis Generik
  2. Antara Muka Generik
  3. Kaedah Generik
  4. Pembina Generik

Sekarang mari kita fahami bagaimana generik dapat digunakan untuk kelas jenis secara mendalam.

1. Kelas Jenis Generik

Kelas dikatakan Generik jika menyatakan satu atau lebih pemboleh ubah jenis. Jenis pemboleh ubah ini dikenali sebagai parameter jenis . Mari kita fahami ini dengan bantuan contoh. Dalam contoh di bawah, saya akan membuat kelas dengan satu harta tanah x dan jenis harta benda adalah objek.

class Genericclass {private Object x public void set (Object x) {this.x = x} public Object get () {return x}}

Di sini, setelah anda memulakan kelas dengan jenis tertentu, kelas harus digunakan dengan jenis tertentu sahaja. Cth. Sekiranya anda mahu satu contoh kelas menyimpan nilai x jenis ' Tali ', Maka pengaturcara harus menetapkan dan mendapatkan satu-satunya menaip. Oleh kerana saya telah menyatakan jenis harta benda ke Objek, tidak ada cara untuk menerapkan sekatan ini. Pengaturcara dapat menetapkan objek apa pun dan boleh mengharapkan jenis nilai pulangan dari dapatkan kaedah kerana semua jenis Java adalah subtipe kelas.

Untuk melaksanakan sekatan jenis ini, kami dapat menggunakan generik seperti di bawah:

class Genericclass {// T bermaksud 'Type' private T x public void set (T x) {this.x = x} public T get () {return x}}

Sekarang anda boleh yakin bahawa kelas tidak akan disalahgunakan dengan jenis yang salah. Contoh ringkas mengenai' Kelas generik 'Seperti gambar di bawah:

Genericclass instance = Genericclass baru () instance.set ('Edureka') instance.set (10) // Ini akan meningkatkan ralat masa kompilasi

Oleh itu, ia berfungsi. Inianalogi juga berlaku untuk antara muka. Mari kita lihat dengan cepat contoh untuk memahami, bagaimana maklumat jenis generik dapat digunakan dalam antara muka di java.

2. Antara Muka Generik

Seorang merujuk kepada jenis data abstrak. Mereka membenarkan untuk dimanipulasi secara bebas dari perincian perwakilan mereka. Juga, mereka membentuk hierarki di bahasa. Mari kita fahami bagaimana jenis generik dapat diterapkan pada antara muka di Java.

// Antaramuka definisi antara muka generik GenericInterface {T2 PerformExecution (T1 x) T1 ReverseExecution (T2 x)} // Kelas yang melaksanakan kelas antara muka generik Genericclass melaksanakan GenericInterface {public Integer PerformExecution (String x) {// code code} public String ReverseExecution ( Integer x) {// kod pelaksanaan}}

Saya harap anda dapat memahami bagaimana Generik dapat digunakan untuk kelas jenis dan antara muka. Sekarang mari kita bahas lebih mendalam artikel ini dan fahami bagaimana ia berguna bagi kaedah dan pembangun.

3. Kaedah Generik

Kaedah generik lebih kurang sama dengan kelas generik. Mereka berbeza antara satu sama lain hanya dalam satu aspek iaitu maklumat skop atau jenis terdapat di dalam kaedah sahaja. Kaedah generik memperkenalkan parameter jenis mereka sendiri.

Mari kita fahami ini dengan contoh. Berikut adalah contoh kaedah generik yang boleh digunakan untuk mencari semua kejadian parameter jenis dalam senarai pemboleh ubah.

int static awamAllOccurrences (senarai T [], elemen T) {int count = 0 if (element == null) {for (T listElement: list) if (listElement == null) count ++} lain {untuk (T listElement: senarai ) jika (element.equals (listElement)) hitung ++} hitung kembali}

Sekiranya anda lulus senarai Sebagai kaedah carian, kaedah ini akan berfungsi dengan baik. Tetapi jika anda cuba mencari Nombor dalam senarai String, ia akan memberikan ralat waktu kompilasi.

Analogi ini serupa dengan konstruktor juga. Mari kita ambil contoh untuk pembina generik dan memahami cara kerjanya.

4. Pembina Generik

Kepada pembina adalah sekatan kod yang menginisialisasi objek yang baru dibuat. A pembina menyerupai kaedah contoh di J ava tetapi itu bukan kaedah kerana tidak mempunyai jenis pengembalian. Pembina mempunyai nama yang sama dengan kelas dan kelihatan seperti ini di J ava kod. Sekarang mari kita ambil contoh dan memahami cara kerjanya.

Dimensi kelas {peribadi T panjang peribadi T lebar peribadi T tinggi // Dimensi umum konstruktor umum (panjang T, lebar T, tinggi T) {super () this.length = length this.width = width this.height = height}}

Dalam contoh di atas, konstruktor kelas Dimensi mempunyai maklumat jenis. Oleh itu, anda boleh mempunyai contoh dimensi dengan semua atribut satu jenis sahaja. Jadi ini adalah bagaimana anda boleh menggunakan konstruktor jenis generik. Saya harap anda memahami jenis generik di Jawa.

Sekarang mari kita bergerak lebih jauh dan melihat kelebihan Generics di Java.

Kelebihan Generik di Jawa

1. Kegunaan Kegunaan Kembali

Anda boleh menyusun strategi atau kelas atau sekali dan gunakan untuk apa sahaja jenis atau cara yang anda perlukan.

2. Casting Jenis Individu tidak diperlukan

Pada dasarnya, anda memperoleh kembali maklumat dari setiap masa, anda perlu menaipnya. Penetapan huruf pada setiap tugas pemulihan adalah migrain utama. Untuk membasmi pendekatan itu, generik diperkenalkan.

3. Melaksanakan algoritma bukan generik

Ia dapat mengira algoritma yang berfungsi pada pelbagai jenis item yang selamat jenisnya juga.

apakah ruang nama di c ++

Itu semua mengenai kelebihan Java Generics. Dengan ini, kita sampai pada akhir artikel ini mengenai Generik di Jawa. Saya harap anda dapati maklumat dan membantu anda dalam memahami Java Generics.

Lihat oleh Edureka, sebuah syarikat pembelajaran dalam talian yang dipercayai dengan rangkaian lebih daripada 250,000 pelajar berpuas hati yang tersebar di seluruh dunia. Kami di sini untuk membantu anda dalam setiap langkah dalam perjalanan anda, kerana selain daripada soalan wawancara java ini, kami menyediakan kurikulum yang dirancang untuk pelajar dan profesional yang ingin menjadi Pembangun Java. Kursus ini dirancang untuk memberi Anda awal dalam pengaturcaraan Java dan melatih anda untuk konsep Java teras dan maju bersama dengan pelbagai kerangka kerja Java seperti Hibernate & Spring.

Ada soalan untuk kami? Tolong sebutkan di bahagian komen “Generics in Java” ini ' artikel dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.