Ujian Perisian

Apakah pelbagai Komponen Selenium Suite?

Artikel mengenai Selenium Components ini terutama berkaitan dengan rangkaian alat dan komponen selenium seperti Selenium RC, Selenium IDE, WebDriver, Grid, dll.

Apakah Cabaran dan Batasan Selenium?

Dalam artikel ini, saya akan memberi anda gambaran ringkas mengenai pelbagai cabaran dan batasan Selenium yang memberikan kemunduran kepada populariti Selenium.