Semua yang anda perlu ketahui Mempunyai Hubungan di JawaArtikel ini akan memberi anda pengetahuan terperinci dan komprehensif mengenai hubungan Has di java dan pelbagai kegunaannya.

Mempunyai Hubungan di dan Adakah Hubungan adalah dua istilah yang paling membingungkan. Dalam artikel ini, kami akan memfokuskan pada parameter berikut:

tutorial laman web ruby ​​on rails

Pengenalan Mempunyai Hubungan di Jawa

Mempunyai hubungan di Jawa dikenal sebagai Komposisi. Ia digunakan untuk penggunaan semula kod. Pada dasarnya, ini bermaksud bahawa contoh satu kelas mempunyai rujukan ke contoh kelas lain atau contoh kelas yang sama. Hubungan ini membantu untuk mengurangkan penduaan kod dan juga pepijat.

Komposisi adalah bentuk Persatuan. Pergaulan dikenali sebagai hubungan antara dua kelas yang terpisah yang dibenarkan melalui objek mereka. Persatuan boleh berbentuk:

 1. Satu-satu 2. Satu-ke-banyak

 3. Banyak-ke-satu

 4. Banyak-ke-banyakDalam OOP (Object Oriented Programming), Objek berkomunikasi dengan objek lain untuk menggunakan semua perkhidmatan dan fungsi yang disediakan oleh objek tersebut.

Persatuan

Berikut adalah contoh pelaksanaan Persatuan.

import java.io. * class Bank {private String name Bank (String name) {this.name = name} public String getBankName () {return this.name}} class Employee {private String name Employee (String name) {ini. name = name} public String getEm EmployeeName () {return this.name}} class Association {public static void main (String [] args) {Bank b = new Bank ('Axis') Pekerja e = pekerja baru ('Himanshi') System.out.println (e.getEm EmployeeName () + 'adalah pekerja' + b.getBankName ())}}

Pengeluaran:

has-a-relationship-in-java

Ini adalah bentuk persatuan khas di mana:

 1. Ini mewakili hubungan Has-a.

 2. Ia dikenali sebagai persatuan searah (hubungan sehala) Contohnya, jabatan boleh mempunyai guru tetapi sebaliknya tidak benar dan oleh itu bersifat unidirectional.

  adakah kotlin lebih baik daripada java

Sekarang mari kita bercakap mengenai Komposisi

Komposisi adalah bentuk terhad di mana dua objek sangat bergantung satu sama lain. Apabila wujud komposisi antara kedua entiti, yang tersusun tidak boleh berbohong tanpa entiti yang lain.

Berikut adalah contoh perpustakaan untuk menunjukkan konsep komposisi

import java.io. * import java.util. * class class {public String title public String author Book (String title, String author) {this.title = title this.author = author}} kelas Perpustakaan {buku peribadi akhir Senarai buku Perpustakaan (Senaraikan buku) {this.books = books} public List getTotalBooksInLibrary () {return books}} class edureka {public static void main (String [] args) {Book b2 = Book baru ('Thinking Java', 'Brua E' ) Buku b3 = Buku baru ('Java: Rujukan Lengkap', 'Herb S') Senaraikan buku = ArrayList baru () buku. Tambah (b2) buku. Tambah (b3) Perpustakaan perpustakaan = perpustakaan baru (buku) Senarai bks = perpustakaan .getTotalBooksInLibrary () untuk (Book bk: bks) {System.out.println ('Judul:' + bk.title + 'and' + 'Author:' + bk.author)}}}

Pengeluaran:

Salah satu kelebihan utama OOPS ialah kita dapat menggunakan semula kod tersebut. Terdapat dua cara untuk menggunakan semula kod tersebut adalah pelaksanaanpewarisan atau oleh komposisi objek.

Membandingkan Komposisi dan Warisan: Hubungan

 • Lebih mudah dalam komposisi menukar kelas daripada mewarisi.

 • Warisan adalah pengikatan statik sementara komposisi adalah pengikatan dinamik.

 • Pewarisan kelas ditakrifkan pada waktu kompilasi sedangkan komposisi objek ditentukan pada waktu berjalan.

  adalah java berdasarkan c
 • Dalam komposisi objek, perincian dalaman tidak boleh didedahkan satu sama lain dan mereka berinteraksi dengan antara muka awam mereka sedangkan, Dalam Warisan, ia mendedahkan orang awam dan anggota kelas dasar yang dilindungi.

 • Dalam Komposisi, Akses dapat dibatasi sedangkan, Dalam komposisi Objek, tidak ada kontrol akses.

 • Dalam Warisan, ia memecah enkapsulasi dengan memperlihatkan subkelas kepada perincian pelaksanaan induknya sedangkan, Dalam Objek Komposisi, ia tidak memecahkan enkapsulasi kerana objek diakses sepenuhnya melalui antaramuka mereka.

 • Dalam Warisan, ia menyediakan kod yang dapat digunakan semula sedangkan, Dalam Objek Komposisi, Ia membenarkan mewakili persatuan.

Contoh 1:

operasi kelas {int square (int n) {return n * n}} class Circle {Operation op // agregasi double pi = 3.14 double area (int radius) {op = operasi baru () int rsquare = op.square (radius) // kebolehgunaan semula kod (iaitu mewakilkan panggilan kaedah). return pi * rsquare} awam statik kekosongan utama (String args []) {Circle c = new Circle () double result = c.area (5) System.out.println (hasil)}}

Pengeluaran:

Contoh 2:

class House {Kitchen k = dapur baru () // lebih banyak kod untuk kelas rumah} Kelas Dapur {// kod kelas dapur}

Sekiranya rumah musnah, dapur juga akan musnah. Ini dikenali sebagai komposisi apabila dua entiti saling bergantung antara satu sama lain. Kelas rujukan (Dapur) tidak boleh wujud tanpa kelas kontena (Rumah).

Dengan ini, kita akan mengakhiri artikel ini Mempunyai Hubungan Di Jawa. Pada dasarnya, Dalam komposisi, kelas dapat menggunakan semula fungsi kelas dengan membuat rujukan ke objek kelas yang ingin digunakan semula. Ia dikenali sebagai kes agregasi khas.

C lihatlah oleh Edureka, sebuah syarikat pembelajaran dalam talian yang dipercayai dengan rangkaian lebih daripada 250,000 pelajar berpuas hati yang tersebar di seluruh dunia. Kursus latihan dan pensijilan Java J2EE dan SOA Edureka dirancang untuk pelajar dan profesional yang ingin menjadi Pembangun Java.

Ada soalan untuk kami? Sila sebutkan di bahagian komen di blog 'Mempunyai Hubungan di Jawa' ini dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.