Bagaimana Cari nombor terbanyak dalam Array di Java?Dalam tutorial ini, anda akan memahami Program Java untuk mencari Nombor Terbesar dalam Array beserta contoh dan output.

Program Java untuk mencari Nombor Terbesar dalam Array

Dalam tutorial ini, saya akan membantu anda membina di mana anda dapat mengetahui bilangan terbanyak dalam pelbagai. Setelah anda memasukkan nombor array sebagai input, program akan mula membandingkan nombor antara satu sama lain dan mencapai kesimpulannya.
Petunjuk yang akan dibincangkan adalah seperti berikut:

Mari kita lihat bagaimana ia dilakukan!

pivot dan univot dalam pelayan sql

Bagaimana mencari nombor terbesar dalam array di Java?

Ia mudah. Anda perlu menyatakan susunan pada permulaan program. Program ini akan mengimbas kod menggunakan loop untuk dan akan menyimpulkan hasilnya (bilangan terbesar) dari array yang telah dinyatakan pada mulanya. Rujuk coretan coed di bawah:arr [] = {5, 45,20,80,4,160,90,86}

Keluaran: 160

Program Java untuk mencari bilangan terbesar di Array

Kod:

kelas awam Contoh {public static void main (String [] args) {int n, max Scanner s = new Scanner (System.in) System.out.print ('Masukkan bilangan elemen dalam array:') n = s .nextInt () int a [] = int baru [n] System.out.println ('Masukkan unsur-unsur array:') untuk (int i = 0 i

Pengeluaran:
Masukkan bilangan elemen dalam larik: 5
Masukkan unsur larik:
10
4
8
satu
3
Nilai maksimum dalam array ialah: 10Kod 2

Melangkah dengan pendekatan yang lebih sederhana.

kelas LargestNumber {public static void main (String args []) {int [] a = new int [] {22, 3, 550, 4, 11, 100} int max = a [0] untuk (int i = 1 i maks) {max = a [i]}} System.out.println ('The Given Array is:') untuk (int i = 0 i 

Pengeluaran:
Susunan yang diberikan adalah:
22
3
550
4
sebelas
100
Bilangan terbesar ialah: 550

Dalam contoh ini, kami telah menggunakan loop untuk mencapai tujuan kami. Saya harap anda sudah memahami penggunaannya sekarang!

bagaimana mendapatkan panjang array dalam javascript

Ini adalah bagaimana kita dapat mencapai matlamat kita . Saya harap anda jelas dengan konsepnya. Teruskan membaca, terus meneroka!

Sekarang setelah anda memahami asas-asas Java, lihat oleh Edureka, sebuah syarikat pembelajaran dalam talian yang dipercayai dengan rangkaian lebih daripada 250,000 pelajar berpuas hati yang tersebar di seluruh dunia. Kursus latihan dan pensijilan Java J2EE dan SOA Edureka dirancang untuk pelajar dan profesional yang ingin menjadi Pembangun Java. Kursus ini dirancang untuk memberi anda awal dalam pengaturcaraan Java dan melatih anda untuk konsep Java teras dan maju bersama dengan pelbagai kerangka kerja Java seperti Hibernate & Musim bunga .

Ada soalan untuk kami? Sila sebutkan di bahagian komen dari program 'Java Programme for Find the Largest Number in Array' dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.