Tutorial Java AWT - Penyelesaian Sehenti untuk PemulaArtikel mengenai Java AWT Tutorial ini akan memberi anda gambaran ringkas mengenai pelbagai konsep asas yang perlu anda ketahui sebelum anda memulakan Java GUI.

Java sudah lama berada di industri ini. Ini berakar jauh di berbagai domain dunia pengaturcaraan, baik itu aplikasi web, aplikasi mudah alih atau sistem tertanam. Walaupun anda bercakap mengenai pengaturcaraan GUI, menyediakan sekumpulan perpustakaan yang kaya untuk mengembangkan GUI yang sangat interaktif yang dibungkus dalam AWT API. Dalam Tutorial Java AWT ini, saya akan memberi anda pengenalan ringkas kepadanya beserta komponennya.

Berikut adalah topik yang dibahas dalam Tutorial AWT Java ini:

Mari kita mulakan.

Apa itu AWT di Java?

Abstrak Alat Tetingkap yang disingkat AWT adalahalatan dari kelas di Java yang membantu pengaturcara untuk mengembangkan komponen antara muka pengguna grafik dan grafik. Ini adalah bahagian dari JFC (Java Foundation Classes) yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. API AWT di Java terutamanya terdiri daripada sekumpulan kelas dan kaedah yang diperlukan untuk membuat dan mengurus antara muka pengguna grafik (GUI) dengan cara yang dipermudahkan. Ini dikembangkan untuk menyediakan sekumpulan alat umum untuk merancang GUI lintas platform. Salah satu ciri penting AWT adalah bergantung kepada platform. Ini bermaksud bahawa alat AWT menggunakan toolkit asli platform yang sedang mereka laksanakan. Pendekatan ini membantu dalammengekalkan rupa dan nuansa setiap platform. Tetapi seperti yang dikatakan semuanya datang dengan harga, ada kelemahan utama dari pendekatan ini. Apabila dijalankan di pelbagai platform kerana ketergantungan platform, ia akan kelihatan berbeza di setiap platform. Ini menghalang ketekalan dan estetika aplikasi.Selain bergantung pada platform, terdapat beberapa ciri lain kelas AWT yang akan saya bicarakan di bahagian seterusnya Tutorial AWT Java ini.

Ciri AWT di Java

 • AWT adalah sekumpulan pengguna asli antara muka komponen
 • Ia berdasarkan model pengendalian acara yang mantap
 • Ia menyediakan grafik dan alat pengimejan, seperti bentuk, warna, dan kelas fon
 • AWT juga menggunakan pengurus susun atur yang membantu meningkatkan fleksibiliti susun atur tetingkap
 • Kelas pemindahan data juga merupakan bahagian AWT yang membantu memotong dan menampal melalui papan keratan platform asli
 • Menyokong pelbagai jenis perpustakaan yang diperlukan untuk membuatgrafik untuk produk permainan, perkhidmatan perbankan, tujuan pendidikan, dll.

Setelah anda mengetahui pelbagai ciri AWT, izinkan saya memperkenalkan aspek GUI di bahagian seterusnya dari tutorial AWT Java ini.

Aspek AWT UI

Sebarang UI akan dibuat daripada tiga entiti: • Unsur UI : Ini merujuk kepada elemen visual inti yang dapat dilihat oleh pengguna dan digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi. AWT di Java menyediakan senarai lengkap elemen yang banyak digunakan dan umum.
 • Susun atur : Ini menentukan bagaimana elemen UI akan disusun di layar dan memberikan penampilan dan nuansa terakhir kepada GUI.
 • Kelakuan : Ini menentukan peristiwa yang harus berlaku ketika pengguna berinteraksi dengan elemen UI.

Sayaharap, sekarang anda mempunyai idea ringkas mengenai AWT dan apa peranannya dalam sebarang aplikasi. Di bahagian seterusnya Tutorial AWT Java ini, saya akan menerangkan hierarki AWT yang lengkap.

Hierarki AWT

Hierarki AWT - Tutorial AWT Java - EdurekaSeperti yang anda lihat dalam rajah di atas, Komponen adalah superclass dari semua kawalan GUI. Ini adalah kelas abstrak yangmerangkumi semua sifat komponen visual danmewakili objek dengan perwakilan grafik. Contoh kelas komponen pada dasarnya bertanggungjawab untuk rupa dan nuansa antara muka semasa.

Di bawah ini saya telah menunjukkan penerangan kelas umum mengenaijava.awt.Komponen:

Komponen kelas abstrak awam meluaskan Objek melaksanakan ImageObserver, MenuContainer, Serializable {// class body}

Komponen AWT

1. Bekas

Container di Java AWT adalah komponen yang digunakan untuk menahan komponen lain seperti bidang teks, butang, dll. Ia adalah subkelas darijava.awt.Komponen dan bertanggungjawab untuk mengesan komponen yang ditambahkan.Terdapat empat jenis bekas yang disediakan oleh AWT di Java.

apakah perbezaan antara css dan css3

Jenis-jenis Bekas

 1. Tingkap : Ini adalah contoh kelas Window yang tidak mempunyai sempadan atau tajuk. Ia digunakan untuk membuat atetingkap tingkat atas.
 2. Rangka : Frame adalah subkelas Window dan mengandungi tajuk, bar perbatasan dan menu. Ia dilengkapi dengan kanvas pengubah saiz dan merupakan wadah yang paling banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi AWT. Ia mampu memegang pelbagai komponen seperti butang, medan teks, bar tatal, dll.Anda boleh membuat Java AWT Frame dengan dua cara:
  1. Dengan kelas Instantiating Frame
  2. Dengan melanjutkan kelas Frame
 3. Dialog: Kelas dialog juga merupakan subkelas Window dan dilengkapi dengan sempadan serta tajuknya. Contoh kelas dialog selalu memerlukan instance kelas Frame yang berkaitan untuk wujud.
 4. Panel : Panel adalah subkelas konkrit dari Container dan tidak mengandungi bar tajuk, bar menu atau sempadan. Kelas panel adalah wadah generik untuk memegang komponen GUI. Anda memerlukan contoh kelas Panel untuk menambahkan komponen.

Itu semua mengenai wadah dan jenisnya sekarang mari kita melangkah lebih jauh dalam artikel Tutorial AWT Java ini dan belajar mengenai komponen-komponen lain.

2. Butang

kelas java.awt.Button digunakan untuk membuat butang berlabel. Komponen GUI yang mencetuskan program tertentu tindakan apabila mengkliknya. Kelas Button mempunyai dua pembina :

// Bentukkan Butang dengan label awam yang diberi Butang (String btnLabel) // Bentukkan Butang dengan label awam kosong Butang ()

Beberapa kaedah yang disediakan oleh kelas ini telah disenaraikan di bawah:

// Dapatkan label String getLabel public instance Button ini () // Tetapkan label setLabel kekosongan public instance Button ini (String btnLabel) // Aktifkan atau nonaktifkan Butang ini. Butang Disabled tidak dapat diklik public void setEnable (boolean enabled)

3. Bidang Teks

KEjava.awt.TextFieldkelas membuat kotak teks satu baris untuk pengguna memasukkan teks. Kelas TextField mempunyai tiga pembina iaitu:

// Bina contoh TextField dengan rentetan teks awal yang diberikan dengan bilangan lajur. public TextField (String initialText, int kolom) // Bina instance TextField dengan rentetan teks awal yang diberikan. public TextField (String initialText) // Bina instance TextField dengan bilangan lajur. TextField awam (lajur int)

Beberapa kaedah yang disediakan oleh kelas TextField adalah:

// Dapatkan teks semasa di TextField instance ini String getText awam () // Tetapkan teks paparan pada instance TextField ini sebagai kekosongan awam setText (String strText) // Tetapkan TextField ini ke diedit (baca / tulis) atau tidak dapat diedit (baca -hanya) public void setEditable (boolean diedit)

4. Label

Kelas label java.awt. menyediakan rentetan teks deskriptif yang dapat dilihat pada GUI. Objek Label AWT adalah komponen untuk meletakkan teks di dalam bekas. Kelas label mempunyai tiga pembina yang mana:

// Bina Label dengan String teks yang diberikan, dari label awam penjajaran teks (String strLabel, int alignment) // Bina Label dengan teks yang diberikan String public Label (String strLabel) // Bina Label awam yang kosong pada awalnya ( )

Kelas ini juga menyediakan 3 pemalar iaitu:

final statik awam KIRI // Label.L final akhir statik awam KANAN // Label. PUSAT akhir statik awam KANAN // Label.PUSAT

Di bawah ini saya telah menyenaraikan kaedah umum yang disediakan oleh kelas ini:

public String getText () public void setText (String strLabel) public int getAlignment () //Label.LEFT, Label.RIGHT, Label.CENTER public void setAlignment (int alignment)

5. Kanvas

Kelas Canvas mewakili kawasan segi empat tepat di mana anda dapat melukis aplikasi atau menerima input yang dibuat oleh pengguna.

6. Pilihan

Kelas pilihan digunakan untuk mewakili menu pilihan yang muncul. Pilihan yang dipilih ditunjukkan di bahagian atas menu yang diberikan.

7. Bar Tatal

Objek kelas Scrollbar digunakan untuk menambahkan bar tatal mendatar dan menegak di GUI. Ini membolehkan pengguna melihat bilangan baris dan lajur yang tidak kelihatan.

8. Senaraikan

Objek kelas Senarai mewakili senarai item teks. Menggunakan kelas pengguna boleh memilih salah satu item atau beberapa item.

9. Kotak semak

Kotak Centang adalah kelas adalah komponen grafik yang digunakan untuk membuat kotak centang. Ia mempunyai dua pilihan keadaan benar dan salah. Pada bila-bila masa, ia boleh mempunyai kedua-duanya.

Jadi, itu sahaja yang anda perlu ketahui mengenai komponen AWT. Sekarang, saya harap anda bersedia untuk basah dengan aplikasi Java AWT.

Di bahagian seterusnya tutorial AWT Java ini, saya akan menunjukkan kepada anda cara membina kalkulator menggunakan komponen AWT.

Membangunkan Kalkulator dengan Java AWT

Di sini saya akan menunjukkan kepada anda cara membuat kalkulator menggunakan AWT, di mana anda akan dapat melakukan operasi asas matematik. Berikut adalah tangkapan skrin bagaimana Kalkulator anda akan kelihatan seperti:

Sekarang untuk membina ini, anda perlu memasukkan kod berikut:

pakej edureka.awt import java.awt. * import java.awt.event.ActionEvent import java.awt.event.AculListener class Calculator memperluas Frame implement ActionListener {Label lb1, lb2, lb3 TextField txt1, txt2, txt3 Button btn1, btn2, btn3, btn4, btn5, btn6, btn7 public Calculator () {lb1 = new Label ('Var 1') lb2 = new Label ('Var 2') lb3 = new Label ('Result') txt1 = new TextField (10) txt2 = TextField baru (10) txt3 = TextField baru (10) btn1 = Butang baru ('Add') btn2 = Butang baru ('Sub') btn3 = Butang baru ('Multi') btn4 = Butang baru ('Div') btn5 = Butang baru ('Mod') btn6 = Butang baru ('Reset') btn7 = Butang baru ('Tutup') tambah (lb1) tambah (txt1) tambah (lb2) tambah (txt2) tambah (lb3) tambah (txt3 add (btn1) add (btn2) add (btn3) add (btn4) add (btn5) add (btn6) add (btn7) setSize (200,200) setTitle ('Calculator') setLayout (FlowLayout baru ()) // setLayout ( FlowLayout baru (FlowLayout.RIGHT)) // setLayout (FlowLayout baru (FlowLayout.LEFT)) btn1.addActionListener (ini) btn2.addActionListener (ini) btn3.addActionListener (ini) btn4.addActionListen er (ini) btn5.addActionListener (ini) btn6.addActionListener (ini) btn7.addActionListener (ini)} tindakan terbatal awamPerformed (ActionEvent ae) {double a = 0, b = 0, c = 0 cuba {a = Double.parseDouble (txt1.getText ())} tangkapan (NumberFormatException e) {txt1.setText ('Input tidak sah')} cuba {b = Double.parseDouble (txt2.getText ())} tangkapan (NumberFormatException e) {txt2.setText (' Input tidak sah ')} if (ae.getSource () == btn1) {c = a + b txt3.setText (String.valueOf (c))} if (ae.getSource () == btn2) {c = a - b txt3.setText (String.valueOf (c))} if (ae.getSource () == btn3) {c = a * b txt3.setText (String.valueOf (c))} jika (ae.getSource () = = btn4) {c = a / b txt3.setText (String.valueOf (c))} jika (ae.getSource () == btn5) {c = a% b txt3.setText (String.valueOf (c))} if (ae.getSource () == btn6) {txt1.setText ('0') txt2.setText ('0') txt3.setText ('0')} jika (ae.getSource () == btn7) {Sistem .exit (0)}} utama kekosongan statik awam (String [] args) {Calculator calC = new Calculator () calC.setVisible (true) calC.setLocation (300,300)}}

Seperti yang anda perhatikan bahawa di sini kita hanya menggunakan fungsi. Anda sentiasa dapat menambahkan lebih banyak fungsi ke aplikasi anda dan membuat Kalkulator lengkap.

Dengan ini, kita akan mengakhiri Tutorial AWT Java ini.Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Java, anda boleh merujuk kepada kami .

Sekarang setelah anda memahami apa itu Tutorial AWT Java, lihat oleh Edureka, sebuah syarikat pembelajaran dalam talian yang dipercayai dengan rangkaian lebih daripada 250,000 pelajar berpuas hati yang tersebar di seluruh dunia. Kursus Latihan dan Persijilan Java J2EE dan SOA Edureka dirancang untuk pelajar dan profesional yang ingin menjadi Pembangun Java. Kursus ini dirancang untuk memberi Anda awal dalam pengaturcaraan Java dan melatih anda untuk konsep Java teras dan maju bersama dengan pelbagai kerangka kerja Java seperti Hibernate & Spring.

Ada soalan untuk kami? Sila sebutkan di bahagian komen artikel “Java AWT Tutorial” ini dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.