Bagaimana Memaparkan Fibonacci Series di C ++?

Catatan blog ini mengenai siri Fibonacci dalam C ++ akan membantu anda memahami cara menulis program untuk mencari nombor n siri Fibonacci pertama dengan pelbagai cara.

Urutan Fibonacci adalah rangkaian nombor yang unik yang diberi nama ahli matematik Itali, yang dikenali sebagai Fibonacci. Bermula dengan 0 dan 1, setiap nombor baru dalam Fibonacci Series hanyalah jumlah dari dua yang sebelumnya. Contohnya, bermula dengan 0 dan 1, 5 nombor pertama dalam urutannya adalah 0, 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dalam artikel ini, mari belajar bagaimana menulis Siri Fibonacci dalam C ++.

Petunjuk berikut akan dibahas dalam artikel ini,

Mari kita mulakan!

Apa itu Fibonacci Series?

Siri Fibonacciadalah serinombor yang dibentuk dengan penambahan dua nombor sebelumnya dalam siri ini. Dua istilah pertama masing-masing adalah sifar dan satu. Istilah selepas ini dihasilkan dengan hanya menambahkan dua istilah sebelumnya.Inilah contohnya siri Fibonacci: 0,1,1,2,3,5,8,13 & hellip.etc

Dalam contoh di atas, 0 dan 1 adalah dua istilah pertama dalam siri ini. Kedua-dua istilah ini dicetak secara langsung. Istilah ketiga dibuat dengan menambahkan dua istilah pertama. Dalam kes ini 0 dan 1. Oleh itu, kita mendapat 0 + 1 = 1. Oleh itu 1 dicetak sebagai penggal ketiga. Istilah seterusnya dihasilkan dengan menggunakan istilah kedua dan ketiga dan tidak menggunakan istilah pertama. Ia dilakukan sehingga jumlah syarat yang diminta oleh pengguna. Dalam contoh di atas, kami telah menggunakan lapan istilah.

fibonacci rekursif c ++

Berikut adalah program C ++:

#sertakan dengan menggunakan namespace std int main () {int first = 0, second = 1, i, n, sum = 0 cout<>n // menerima syarat cout<<'Fibonacci Series: ' for(i=0 i

Pengeluaran:

Dalam program di atas, pertama-tama kita menyatakan semua pemboleh ubah. Pertama, kita menetapkan nilai untuk pertama dan kedua, ini akan menjadi pemboleh ubah yang akan kita gunakan untuk menghasilkan istilah selanjutnya. Seterusnya, kami menyatakan istilah n, yang akan menahan bilangan istilah. Kami mempunyai istilah untuk menahan jumlah dua digit yang disebut jumlah. Istilah terakhir ialah i. Ia digunakan untuk lelaran dalam gelung untuk.Kami menerima sebilangan syarat dari pengguna dan menyimpannya di n. Kami kemudian mempunyai loop untuk yang bermula dari 0 hingga jumlah istilah yang diminta oleh pengguna, iaitu n.

Di dalam gelung untuk, pertama kita mempunyai pernyataan if dengan syarat yang memeriksa apakah nilai i jika kurang dari 1. Jika nol atau satu dicetak, bergantung pada jumlah istilah. Ia digunakan untuk mencetak sifar awal dan satu apabila terdapat lebih dari dua istilah.

Sekiranya bilangan istilah lebih besar daripada satu, bahagian gelung yang lain dilaksanakan. Pada bahagian ini, penambahan pemboleh ubah pertama dan kedua diberikan kepada jumlah pemboleh ubah. Istilah seterusnya adalah pemboleh ubah jumlah. Contohnya, pertama dan kedua yang nilainya 0 dan 1 ditambahkan untuk mendapatkan nilai jumlah sebagai 1.

Pada bahagian seterusnya, kami menetapkan nilai istilah kedua untuk istilah pertama dan selepas itu, nilai jumlah untuk istilah kedua. Ini dilakukan kerana untuk penggal berikutnya dua nilai sebelumnya diubah ketika nilai baru dicetak. Ini adalah nilai jumlah. Sekiranya kita menganggap 0 dan 1 ditugaskan untuk pertama dan kedua, setelah langkah ini nilai pertama akan menjadi 1 dan nilai kedua juga akan menjadi 1 kerana nilai jumlahnya adalah 1.

Setelah keluar dari bahagian lain, kami mencetak nilai jumlahnya. Ini dilaksanakan sehingga nilai i menjadi sama dengan n. Gelung putus dan kami keluar dari program.

Teruskan dengan artikel ini mengenai Fibonacci Series di C ++

Program C ++ untuk menghasilkan Fibonacci Series sehingga nombor yang dimasukkan oleh Pengguna

Kod:

#sertakan dengan menggunakan namespace std int main () {int first = 0, second = 1, sum = 0, n cout<>n kos<<'Fibonacci Series: '<

Pengeluaran:

program penjadualan round robin di c

Output- Siri Fibonacci di C ++ - Edureka

Dalam program ini, kami mengambil istilah akhir dari pengguna. Kita mesti memaparkan siri Fibonacci hingga jumlah itu. Ini dilakukan dengan menggunakan loop sementara.

Kami mengambil input dari pengguna yang merupakan istilah terakhir. Kemudian cetak istilah pertama dan kedua. Selepas ini, tambahkan pertama dan kedua dan simpan jumlahnya.

Kemudian, terdapat gelung sementara. Ia berjalan sehingga nilai jumlahnya kurang daripada jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Di dalam gelung sementara, Cetak jumlahnya terlebih dahulu.

Pada bahagian seterusnya, kami menetapkan nilai istilah kedua untuk istilah pertama dan selepas itu, nilai jumlah untuk istilah kedua. Kami melakukan penambahan sekali lagi dengan penggal pertama dan kedua dan memberikannya jumlah.

Gelung berjalan sehingga nilai jumlahnya lebih besar daripada nombor yang dimasukkan oleh pengguna.

Melanjutkan dengan artikel ini mengenai Fibonacci Series di C ++, mari kita menulis program C ++ untuk mencetak siri Fibonacci menggunakan rekursi.

Program C ++ untuk menghasilkan Fibonacci Series menggunakan Recursion

Kaedah lain untuk memprogram generasi siri Fibonacci adalah dengan menggunakan rekursi.

masukkan php ke dalam jadual $

Kod:

#sertakan dengan menggunakan namespace std int fibonacci (int) int main () {int n, m = 0, i cout<>n // menerima syarat cout<<'Fibonacci Series: ' for (i = 1 i <= n i++) { cout<<' '<

Pengeluaran:

Dalam program ini, kami menggunakan rekursi untuk menghasilkan siri Fibonacci. Fungsi Fibonacci disebut secara berulang sehingga kita mendapat output.

Dalam fungsi tersebut, kami memeriksa terlebih dahulu sama ada nombor n adalah sifar atau satu. Sekiranya ya, kami mengembalikan nilai n. Sekiranya tidak, kami memanggil Fibonacci secara berulang dengan nilai n-1 dan n-2.

Ini adalah kaedah menghasilkan siri Fibonacci. Dengan ini, kita sampai pada akhir artikel ini.

Ada soalan untuk kami? Sila sebutkan di bahagian komen blog 'Fibonacci Series in C ++' ini dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.