Yang Anda Perlu Tahu Mengenai Final, Akhir dan Akhir di JavaArtikel ini mengenai Final, Final dan Finalize di Java akan memberi anda senarai lengkap perbezaan antara kata kunci Final, Akhirnya dan Final bersama dengan pelaksanaan praktikal.

Sekiranya anda mempunyai pengalaman sebelumnya mengenai , maka anda mungkin menyedari bahawa pewawancara cenderung mengajukan soalan rumit yang biasanya diambil dari konsep asas. Satu persoalan seperti yang sering diajukan adalah membezakan antara final, akhirnya dan final di . Melalui media artikel ini, saya akan menarik garis yang jelas antara final, akhirnya dan final di Java yang akan membantu anda mendapatkan wawasan yang lebih baik.

Dalam artikel ini saya akan membahas topik berikut:

Oleh itu, mari kita mulakan dengan kata kunci pertama di antara final, akhirnya dan selesai di Java.

Kata Kunci Akhir

Di Java, final adalah kata kunci yang juga dapat digunakan sebagai pengubah akses. Dengan kata lain, kata kunci akhir digunakan untuk menyekat akses pengguna. Ia boleh digunakan dalam pelbagai konteks seperti:  1. Akhir Berubah
  2. Kaedah Akhir
  3. Kelas Akhir

Dengan masing-masing, kata kunci akhir mempunyai kesan yang berbeza. Mari kita lihat bagaimana ia mempengaruhi masing-masing satu demi satu.

1. Akhir yang berubah-ubah

Bila-bila masa kata kunci terakhir di digunakan dengan pemboleh ubah, bidang atau parameter yang berarti bahawa setelah rujukan diteruskan atau instansiasi dilakukan maka nilainya tidak dapat diubah sepanjang pelaksanaan program. Sekiranya a tanpa nilai telah dinyatakan sebagai akhir maka ia dikenali sebagai pemboleh ubah akhir kosong / tidak diinisialisasi dan dapat dimulakan hanya melalui pembina.

Mari kita lihat contohnya.kelas awam A {int var1 = 123 // menyatakan pemboleh ubah akhir akhir int var2 = 345 int akhir var3 // Mencuba untuk memulakan pemboleh ubah akhir kosong var = 555 // Kesalahan A () {var1 = 111 // Tiada Ralat var2 = 333 // Ralat Kompilasi // Memulakan pemboleh ubah akhir kosong var3 = 444 // Tiada Ralat} // melewati parameter akhir void avg (int param1, final int param2) {param1 = 2345 // No Error param2 = 1223 // Ralat Kompilasi} // menyatakan medan akhir batal menunjukkan () {final int fieldVal = 300000 fieldVal = 400000 // Ralat}}

Jadi, ini semua mengenai bagaimana kata kunci terakhir mempengaruhi pemboleh ubah, mari kita lihat bagaimana kaedah dipengaruhi olehnya.

2. Kaedah Akhir

Di Jawa, kapanpun metode dinyatakan sebagai final tidak mungkin oleh mana-mana kelas kanak-kanak sepanjang pelaksanaan program.

Mari lihat contoh.

// KAEDAH AKHIR kelas A {kaedah void akhir_abc () {System.out.println ('Ini adalah kaedah Akhir dan tidak boleh diganti')} kaedah void_xyz () {System.out.println ('Ini adalah kaedah biasa dan boleh diganti ')}} kelas B memanjangkan A {void method_abc {// Compile Time Error} void method_xyz () {System.out.println (' Ini adalah kaedah yang diganti di kelas B ')}}

Hingga kini Anda sudah melihat hasil menyatakan variabel dan metode final, mari sekarang kita bergerak lebih jauh dan melihat apa yang terjadi ketika kelas dinyatakan sebagai final di Java.

3. Kelas Akhir

Di Jawa, setiap kali kelas dinyatakan sebagai muktamad, tidak boleh . Ini kerana, setelah kelas dinyatakan sebagai muktamad, semua ahli data dan kaedah yang terdapat di dalam kelas akan dinyatakan secara tidak langsung sebagai final. Juga, setelah kelas diisytiharkan sebagai muktamad, tidak boleh lagi dinyatakan sebagai abstrak. Dengan kata lain, kelas boleh menjadi dua, terakhir atau abstrak.

Mari lihat contoh.

// KELAS AKHIR kelas akhir A {// class body} kelas B memanjangkan A {// Kesalahan Kompilasi // class body}

Saya harap sekarang, anda telah memahami dengan jelas penggunaan kata kunci terakhir. Oleh itu, mari kita teruskan artikel ini mengenai final, akhirnya dan menyelesaikan di Java untuk mengetahui peranan kata kunci akhirnya.

Akhirnya Sekat

Di Java, akhirnya adalah blok pilihan yang digunakan untuk . Ia biasanya didahului oleh blok cubaan. Akhirnya blok digunakan untuk melaksanakan kod penting seperti pembersihan sumber atau membebaskan penggunaan memori, dan lain-lain. Blok akhirnya akan dilaksanakan tanpa mengira hakikat sama ada pengecualian ditangani atau tidak. Oleh itu, membungkus kod pembersihan dalam blok akhirnya dianggap sebagai amalan yang baik. Anda juga boleh menggunakannya dengan blok percubaan tanpa memerlukan blok tangkapan.

Mari kita lihat contoh yang sama.

kelas A {public static void main (String args []) {try {System.out.println ('Try Block') lemparkan Exception baru ()} catch (Exception e) {System.out.println ('Catch Block') } akhirnya {System.out.println ('Akhirnya Blok')}}}

Hingga kini, saya sudah membincangkan kata kunci terakhir dan terakhir di Java. Sekarang mari kita jelaskan kata kunci terakhir di antara tiga kata kunci, menyelesaikan kata kunci di Java.

Kaedah Memuktamadkan

Menyelesaikan adalah kaedah tidak statik terlindung yang ditentukan dalam kelas Objek dan dengan demikian tersedia untuk semua dan semua objek di Java.Kaedah ini adalahdipanggil oleh pengutip sampah sebelum suatu objek musnah sepenuhnya.Seperti kadang-kadang,sebuah mungkin perlu menyelesaikan beberapa tugas penting seperti menutup sambungan terbuka, membebaskan sumber, dll sebelum ia hancur. Sekiranya tugas-tugas ini tidak dilakukan, ini mungkin akan mengurangkan kecekapan program. Oleh itu,pengutip sampah memanggilnya untuk objek yang tidak dirujuk lagi dan telah ditandakan untuk pengumpulan sampah.

Kaedah ini dinyatakan dilindungi untuk menyekat penggunaannya dari luar kelas. Tetapi anda boleh mengatasinya dari dalam kelas untuk menentukan sifatnya semasa pengumpulan sampah.

tutorial maklumat untuk pemula muat turun percuma pdf

Mari kita lihat contoh yang sama.

kelas awam A {public void finalize () melemparkan Throwable {System.out.println ('Object dimusnahkan oleh Pemungut Sampah')} public static void main (String [] args) {Edureka test = new Edureka () test = null Sistem.gc ()}}

Dengan ini, kita sampai pada akhir artikel ini mengenai final, akhirnya dan selesai di Java. Untuk menyimpulkan ini, saya telah menambahkan perbandingan antara ketiga-tiga kata kunci yang akan membantu anda dalam mencari perbezaan utama sekilas.

Jadual Perbandingan - Final vs Akhir vs Memuktamadkan Kata Kunci di Java

Faktor Akhir Akhirnya Selesaikan
Definisi Akhir adalah kata kunci dan digunakan sebagai pengubah akses di JavaAkhirnya adalah blok di Java yang digunakan untuk Pengecualian PengecualianMenyelesaikan adalah kaedah di Java yang digunakan untuk Pengumpulan Sampah
Permohonan Final di Java digunakan dengan pemboleh ubah, kaedah, dan kelas untuk menetapkan izin aksesAkhirnya blok digunakan bersama dengan blok cubaan dan tangkapanKaedah menyelesaikan di Java digunakan dengan objek yang tidak lagi digunakan
Fungsi Pemboleh ubah akhir di Java adalah pemalar yang nilainya tidak dapat diubah setelah diberikan.

Kaedah terakhir di Java tidak boleh diganti oleh kelas anaknya.

Kelas akhir di Java tidak boleh diwarisi oleh kelas anak mana pun.

Akhirnya blok di Java membantu membersihkan sumber yang telah digunakan dalam blok percubaanKaedah memuktamadkan membantu membersihkan aktiviti bagi objek sebelum dimusnahkan oleh pengutip sampah
Pelaksanaan Ia dilaksanakan apabila dipanggil oleh penyusunDijalankan tepat selepas pelaksanaan blok cubaan tangkapanIa dilaksanakan sebelum objek dimusnahkan

Saya harap melalui Final ini, Akhirnya dan Selesai di Java, saya dapat membersihkan konsep dan membantu anda dalam menambah nilai pengetahuan anda.

Sekiranya anda menjumpai artikel ini di 'Akhir, Akhirnya dan Selesaikan di Jawa 'Relevan, lihat oleh Edureka, sebuah syarikat pembelajaran dalam talian yang dipercayai dengan rangkaian lebih daripada 250,000 pelajar berpuas hati yang tersebar di seluruh dunia. Ada soalan untuk kami? Sila sebutkan di bahagian komen ini Akhir, Akhir dan Selesaikan di Jawa dan kami akan menghubungi anda.