Apakah Perbezaan Antara HTML dan XML?

XML dan HTML adalah bahasa markup yang ditentukan untuk tujuan yang berbeza dan mempunyai beberapa perbezaan. Ketahui perbezaan antara HTML dan XML di blog ini.

XML dan adalah bahasa markup yang ditentukan untuk tujuan yang berbeza dan mempunyai beberapa perbezaan. HTML dirancang untuk memudahkan pemindahan dokumen berdasarkan web. Manakala, XML dikembangkan untuk menyediakan interoperabilitas dengan HTML dan kemudahan pelaksanaan. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan mengenai Perbezaan antara HTML dan XML mengikut urutan berikut:

Apa itu HTML?

HTML (HyperText Markup Language) digunakan untuk membuat laman web dan aplikasi web. Iaadalah bahasa komputer yang digunakan untuk menerapkan konvensyen susun atur dan format pada dokumen teks.Bahasa markup menjadikan teks lebih banyak interaktif dan dinamik . Ia boleh mengubah teks menjadi gambar, jadual, pautan, dll.

html- perbezaan antara html dan xml - edureka

Anda boleh membuat halaman statik anda sendiri dengan HTML. Ini digunakan untuk menampilkan data dan bukan untuk mengangkut data. Hiperteks menentukan perkaitan antara halaman web. Bahasa markup digunakan untuk menentukan dokumen teks dalam tag yang menentukan struktur halaman web.Contoh:

Selamat datang ke Edureka

HTML vs XML

Sekarang mari kita teruskan dan lihat bagaimana XML berfungsi.Apa itu XML?

XML (eXtensible Markup Language) juga digunakan untuk membuat laman web dan . Tetapi itu adalah bahasa dinamis yang digunakan untuk mengangkut data dan bukan untuk menampilkan data. Matlamat reka bentuk XML memberi tumpuan kepada kesederhanaan, kegunaan umum, dan kegunaan di Internet.

Ini adalah format data teks dengan sokongan kuat melalui Unicode untuk pelbagai bahasa manusia. Reka bentuk XML biasanya memfokuskan pada dokumen. Tetapi bahasa itu digunakan secara meluas untuk perwakilan struktur data sewenang-wenang seperti yang digunakan dalam perkhidmatan web.

Contoh:

eLearning Edureka 112340

Sekarang mari kita bincangkan beberapa kelebihan HTML dan XML.

Kelebihan HTML

HTML Membantu anda dalam membina struktur laman web. Terdapat banyak lagi kelebihan seperti:

  • Antara muka penyemak imbas dokumen HTML mudah dibina.
  • Ia berfungsi untuk sistem yang tidak berkaitan juga.
  • HTML mudah difahami dan mempunyai sintaks yang sangat mudah.
  • Anda boleh menggunakan tag yang berbeza untuk membuat halaman web anda.
  • Ini membolehkan anda menggunakan berbagai warna, objek, dan tata letak.

Kelebihan XML

Beberapa Kelebihan XML merangkumi:

  • Ini menjadikan dokumen boleh dibawa ke seluruh sistem dan aplikasi.
  • Anda juga dapat bertukar data dengan cepat antara platform yang berbeza.
  • XML memisahkan data dari HTML.
  • Ini memudahkan proses perubahan platform.

Perbezaan antara HTML dan XML

Terdapat parameter yang berbeza untuk membandingkan perbezaan antara HTML dan XML. Mari lihat senarai parameter dan bezakan antara dua bahasa:

Parameter HTML XML

Jenis Bahasa

mergesort dalam c ++

HTML adalah bahasa markup yang peka huruf besar kecil.

XML adalah kerangka peka huruf besar-kecil untuk bahasa markup.

Tujuan

Ia digunakan untuk penyampaian Data.

Ia digunakan untuk memindahkan Data.

Sokongan Objek

HTML menawarkan sokongan objek asli.

Objek dinyatakan dengan konvensyen dengan bantuan atribut dan elemen.

Ruang Nama

HTML tidak menyokong ruang nama. Perlanggaran penamaan dielakkan menggunakan awalan dalam nama anggota objek atau dengan meletakkan objek.

XML menyokong ruang nama yang membantu anda menghilangkan risiko perlanggaran nama sambil digabungkan dengan dokumen lain.

Keluk Pembelajaran

Ini adalah timbunan teknologi sederhana yang tidak asing lagi bagi pemaju.

Komparatif kerana anda perlu mempelajari XPath, XML Schema, DOM, dll.

Menghuraikan dalam JavaScript

Anda tidak memerlukan kod aplikasi tambahan untuk menghuraikan teks.

Anda memerlukan implementasi XML DOM dan kod aplikasi untuk memetakan teks kembali ke objek JavaScript.

Sokongan Null

Secara semula jadi mengenali nilai nol.

cara memberi amaran dalam javascript

Anda perlu menggunakan elemen xsi: nil pada elemen contoh XML.

Ini adalah beberapa parameter yang akan membantu anda memahami perbezaan antara HTML dan XML. Dengan ini, kami telah sampai ke akhir artikel kami.

Lihat kami yang dilengkapi dengan latihan langsung yang dipimpin oleh instruktur dan pengalaman projek kehidupan sebenar. Latihan ini menjadikan anda mahir dalam kemahiran bekerja dengan teknologi web back-end dan front-end. Ia merangkumi latihan mengenai Pembangunan Web, jQuery, Angular, NodeJS, ExpressJS, dan MongoDB.

Ada soalan untuk kami? Sila sebutkan di bahagian komen blog 'Perbezaan antara HTML dan XML' dan kami akan menghubungi anda.