Cara Melaksanakan Pengurusan Integrasi Projek Untuk Memastikan Kejayaan

Artikel Edureka mengenai Pengurusan Integrasi Projek ini membincangkan mengenai pengurusan integrasi kerangka kerja projek bersama dengan alat dan proses yang terlibat.

Pengurusan Projek adalah kerangka kompleks yang dibangun di sekitar sejumlah kegiatan dan proses yang tergolong seperti potongan teka-teki. Pengurusan integrasi projek membantu menyatukan semua bahagian ini menjadi satu kesatuan dan memastikan kejayaan sesuatu projek. Melalui media artikel pengurusan integrasi projek ini, saya akan cuba memberi anda gambaran lengkap tentang bagaimana pengurusan integrasi berfungsi, pelbagai prosesnya dan alat yang digunakan dalam setiap proses tersebut.

Berikut adalah topik yang akan saya bincangkan dalam artikel pengurusan integrasi projek ini:

Sekiranya anda ingin menguasai konsep pengurusan projek dan menjadi pengurus projek, anda boleh menyemak arahan pengajar kami di mana topik-topik ini diliputi secara mendalam.

Buat masa ini, mari mulakan dengan artikel kami.Pengurusan Integrasi Projek

Imej Ciri - Pengurusan Integrasi Projek - Edureka

Menurut ,

Pengurusan Integrasi Projek merangkumi proses dan aktiviti untuk mengenal pasti, menentukan, menggabungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pelbagai proses dan aktiviti pengurusan projek dalam Kumpulan Proses Pengurusan Projek.

Pengurusan integrasi projek adalah bidang pengetahuan pertama mengenai kerangka pengurusan projek yang membantu dalam mengekalkan kestabilan projek. Ia menyentuh semua fasa - permulaan, perancangan, pelaksanaan, kawalan monitor, dan penutupan. Ini bermaksud pengurusan integrasi membantu pengurus projek untuk mengawasi pelbagai prosedur yang dilakukan sepanjang kitaran hayat projek bermula dari permulaan hingga penutupan.Untuk , mempunyai rancangan pengurusan integrasi yang betul sangat penting kerana akan memastikan keseluruhannyapasukan berusaha mencapai tujuan bersama sambil tetap berada dalam jangka waktu, ruang lingkup, dan anggaran yang ditentukan untuk kejayaan projek yang disiapkan.

Keperluan Untuk Pengurusan Integrasi

 • Pengurusan integrasi memastikan bahawa tarikh jatuh tempo pelbagai penyampaian projek, kitaran hidupnya, dan rancangan pengurusan faedah diselaraskan dengan baik.
 • Untuk mencapai matlamat projek, ia menyediakan rancangan pengurusan yang teratur yang menyegerakkan pelbagai proses dengan sempurna.
 • Ini membantu dalam mengurus dan mengawal prestasi dan perubahan yang diperlukan dalam aktiviti / tugas pengurusan projek.
 • Ia menyelaraskan keputusan mengenai perubahan penting yang mempengaruhi projek.
 • Pengurusan integrasi mengukur dan memantau kemajuan projek dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi objektif.
 • Ini memainkan peranan penting dalam mengumpulkan data mengenai hasil yang dicapai, menganalisisnya untuk mendapatkan pandangan lebih lanjut, dan kemudian menyampaikannya kepada pihak berkepentingan yang terkait.
 • Dengan pengurusan integrasi yang betul, anda akan dapat menyelesaikan semua tugas yang berkaitan dengan projek dengan lancar dan secara rasmi menutup setiap fasa, kontrak, projek secara keseluruhan dan melepaskan sumbernya.
 • Membantu dalam menyelaraskan dan menyegerakkanperalihan fasa apabila diperlukan.

Proses Pengurusan Integrasi Projek

Keseluruhan bidang pengetahuan pengurusan integrasi projek seterusnya dibahagikan kepada proses yang lebih kecil yang bertindak sebagaipusat akses untuk Pengurus Projek. Setiap proses ini merupakan bahagian penting dalam pengurusan integrasi projek dan menyumbang ke arah kejayaan projek.Proses-proses ini adalah:

  1. Membangunkan Piagam Projek
  2. Membangunkan Rancangan Pengurusan Projek
  3. Mengarahkan dan Mengurus Kerja Projek
  4. Urus Pengetahuan Projek
  5. Memantau dan Mengawal Kerja Projek
  6. Lakukan Kawalan Perubahan Bersepadu
  7. Tutup Projek

Mari saya selami lebih mendalam setiap proses ini dan menerangkan pelbagai input, output, dan alat yang digunakan dalam proses masing-masing.

1. Membangunkan Piagam Projek

Dalam proses ini, dokumen formal dikembangkan yang akan membenarkan kewujudan projek. Sangat penting untuk membuat piagam projek sebelum anda memulakan dengan pelaksanaan projek anda kerana piagam ini akan menyediakan rancangan penyampaian langkah demi langkah. Dengan pengembangan piagam, pengurus projek memperoleh kuasa atas pelbagai sumber yang digunakan untuk aktiviti projek.Dengan mengembangkan piagam projek, anda akan dapat mewujudkan hubungan langsung antara objektif organisasi dan projek yang dijalankan. Ini juga akan berfungsi sebagai dokumentasi formal proyek yang dapat digunakan organisasi untuk mengesahkan komitmennya terhadap projek tersebut dan meyakinkan para pemangku kepentingan untuk menyokong projek tersebut.

Proses menyusun piagam projek biasanya merangkumi perkara-perkara berikut:

 • Visi projek: Visi projek pada dasarnya menentukan objektif keseluruhan projek yang merangkumi visi dan misi projek yang jelas, kesan projek terhadap organisasi dan hasil akhir.
 • Organisasi projek: Seterusnya adalah menentukanperanan dan tanggungjawab seluruh pasukan yang mengambil bahagian dalam pembangunan projek yang akan merangkumi semua orang bermula dari pihak berkepentingan yang berkaitan, hubungan mereka dengan projek, sumber manusia dalaman dan luaran dan pelanggan.
 • Pelaksanaan: Selepas organisasi projek, langkah seterusnya adalah membuatpelan pelaksanaan. Pelan ini akan memastikan pelanggan dan pihak berkepentingan sentiasa diperbarui mengenai tonggak utama, perubahan atau kemas kini dalam kemajuan projek dan ketergantungan yang berbeza terhadap penyelesaian projek.
 • Pengurusan Risiko: Melakukan pengurusan risiko sangat penting kerana akan imemerintahkan kemungkinan risiko atau bidang perhatian yang boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan projek.

Pelbagai input, alat, teknik, dan output yang terlibat dalam proses ini disenaraikan dalam jadual di bawah:

Input Alat & Teknik Keluaran
 1. Dokumen Perniagaan
  • Kes bisnes
  • Pelan Pengurusan Faedah
 2. Perjanjian
 3. Faktor Persekitaran Perusahaan
 4. Aset Proses Organisasi
 1. Penghakiman Ahli
 2. Pengumpulan Data
  • Percambahan fikiran
  • Kumpulan Fokus
  • Temu ramah
 3. Kemahiran Interpersonal dan Berpasukan
  • Pengurusan konflik
  • Pemudahcaraan
  • Pengurusan Mesyuarat
 4. Mesyuarat
 1. Piagam Projek
 2. Log andaian

2. Membangunkan Rancangan Pengurusan Projek

Proses menyusun rancangan pengurusan projek termasuk menentukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan komponen rancangan lain untuk akhirnya mengintegrasikannya ke dalam kerangka pengurusan projek. Kelebihan utama mengembangkan rancangan pengurusan projek adalah ia berfungsi sebagai peta jalan bagi semua ahli pasukan. Ini memberi mereka arahan untuk bergerak maju, menuju tujuan terpadu untuk penyampaian projek yang berjaya.

Pelan pengurusan projek ini merangkumi beberapa aspek:

 • Pertemuan sumbang saran awal: Melalui perjumpaan ini, pihak berkepentingan utama disatukan untuk membincangkan minit projek. Ini terbukti menjadi kaedah yang berkesan untuk memulakan proses pertama kitaran hidup pengurusan projek iaitu merancang sambil membina kepercayaan di kalangan ahli pasukan projek.
 • Penjelasan mengenai tujuan keseluruhan projek kepada pihak berkepentingan: Walaupun mempunyai rancangan pengurusan projek, perubahan tidak dapat dielakkan dan pengurus projek mesti mengakui kenyataan ini. Melalui pelaksanaan projek ini, terdapat beberapa pengubahsuaian dan perubahan yang pasti berlaku untuk menyesuaikan dan mengatasi masalah yang tidak dapat diramalkan.
 • Tugas anggota pasukan dan pihak berkepentingan: Bersamaan dengan memulakan projek ini, sangat penting untuk menentukan di antara pihak berkepentingan, siapa yang akan bertanggungjawab untuk menyetujui pelbagai aspek rancangan projek.
 • Pernyataan skop: Pernyataan skop membantu dalam mendapatkan penajaan dan menentukan hasil projek untuk mencegah sebarang jenis miskomunikasi dan menyatukan pasukan.
 • Bangunkan garis dasar: Sebelum anda melangkah ke fasa pembangunan projek, sangat penting untuk menetapkan asas untuk pelbagai aspek seperti kos, sumber daya, jadual, penghantaran dll.
 • Buat rancangan kepegawaian: Pelan kakitangan adalah garis masa yang menunjukkan masa dan tempoh setiap sumber manusia akan terlibat dengan projek ini.
 • Analisis risiko: Ini akan membantu dalam menilai dan mengurangkan potensi risiko sehingga memastikan kualiti projek tetap utuh.
 • Kembangkan rancangan komunikasi: Rancangan komunikasi yang betul memberikan struktur kepada pekerja di mana ahli pasukan diberi titik komunikasi yang tepat untuk melaporkan masalah dan kemajuan mereka.

Pelbagai input, alat, teknik dan output yang terlibat dalam proses ini disenaraikan dalam jadual di bawah:

Input Alat & Teknik Keluaran
 1. Piagam Projek
 2. Keluaran dari proses lain
 3. Faktor Persekitaran Perusahaan
 4. Aset Proses Organisasi
 1. Penghakiman Ahli
 2. Pengumpulan Data
  • Percambahan fikiran
  • Senarai semak
  • Kumpulan Fokus
  • Temu ramah
 3. Kemahiran Interpersonal dan Berpasukan
  • Pengurusan konflik
  • Pemudahcaraan
  • Pengurusan Mesyuarat
 4. Mesyuarat
 1. Pelan Pengurusan Projek

3. Mengarahkan dan Mengurus Kerja Projek

Sesuai dengan rancangan pengurusan projek, proses ini membantu dalam mengarahkan dan mengurus kerja projek dan membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijanjikan. Dengan arah dan pengurusan projek yang betul, kemungkinan kejayaan projek meningkat sambil meningkatkan kualiti yang dapat dicapai.

Proses ini diikuti sepanjang kitaran hidup projek dan terdiri daripada aspek-aspek berikut:

 • Permintaan Perubahan yang Diluluskan: Segala perubahan yang dibenarkan yang diperlukan / diminta dalam rancangan, skop, kos atau jadual projek didokumentasikan secara sistematik.
 • Faktor Persekitaran Perusahaan: Mengesan sebarang jenis faktor dalaman atau luaran yang boleh mempengaruhi hasil akhir secara positif atau negatif. Faktor-faktor ini boleh merangkumi keadaan pasaran, infrastruktur, budaya organisasi atau rancangan pengurusan projek.
 • Aset Proses Organisasi: Bersama dengan faktor-faktor, aset organisasi seperti polisi, prosedur, rancangan formal & tidak rasmi, maklumat sejarah dan lain-lain, yang mungkin mempengaruhi penyampaian akhir mesti dijejaki dan dinilai dengan betul.

Pelbagai input, teknik alat dan output yang terlibat dalam proses ini disenaraikan dalam jadual di bawah:

apa itu benang daemon
Input Alat & Teknik Keluaran
 1. Pelan Pengurusan Projek
  • Sebarang Komponen
 2. Dokumen Projek
  • Tukar Log
  • Pelajaran belajar
  • Senarai pencapaian
  • Komunikasi Projek
  • Jadual projek
  • Matriks Ketetapan Keperluan
  • Daftar Risiko
  • Laporan Risiko
 3. Permintaan Perubahan yang Diluluskan
 4. Faktor Persekitaran Perusahaan
 5. Aset Proses Organisasi
 1. Penghakiman Ahli
 2. Sistem Maklumat Pengurusan Projek
 3. Mesyuarat
 1. Penghantaran
 2. Data Prestasi Kerja
 3. Log Isu
 4. Tukar Permintaan
 5. Kemas kini Pelan Pengurusan Projek
  • Sebarang Komponen
 6. Kemas kini Dokumen Projek
  • Senarai Aktiviti
  • Log andaian
  • Pelajaran yang Didaftar Daftar
  • Dokumentasi keperluan
  • Daftar Risiko
  • Daftar Pemangku Kepentingan
 7. Kemas kini Aset Proses Organisasi

4. Menguruskan Pengetahuan Projek

Pengurusan pengetahuan projek sangat diperlukan untuk mencapai objektif projek yang dijanjikan dan seterusnya menyumbang kepada pembelajaran dan rujukan masa depan. Ia dilakukan terutamanya dengan menggunakan data organisasi atau sejarah yang sedia ada dan mengurus pengetahuan baru. Ini sangat membantu dalam memanfaatkan pengetahuan organisasi dan meningkatkan hasil projek.

Proses ini diikuti sepanjang kitaran hidup projek yang melibatkan pelbagai input, alat, teknik, dan output:

Input Alat & Teknik Keluaran
 1. Pelan Pengurusan Projek
  • Semua Komponen
 2. Dokumen Projek
  • Pelajaran yang dipelajari Daftar
  • Tugasan Pasukan Projek
  • Struktur Pecahan Sumber
  • Kriteria Pemilihan Sumber
  • Daftar Pihak Berkepentingan
 3. Penghantaran
 4. Faktor Persekitaran Perusahaan
 5. Aset Proses Organisasi
 1. Penghakiman Ahli
 2. Pengurusan Pengetahuan
 3. Pengurusan Maklumat
 4. Kemahiran Interpersonal dan Berpasukan
  • Mendengar Aktif
  • Pemudahcaraan
  • Kepimpinan
  • Rangkaian
  • Kesedaran Politik
 1. Pelajaran yang Didaftar Daftar
 2. Kemas kini Pelan Pengurusan Projek
  • Sebarang Komponen
 3. Kemas kini Aset Proses Organisasi

5. Memantau dan Mengawal Kerja Projek

Untuk mencapai objektif prestasi seperti yang ditentukan dalam merancang, proses ini dilaksanakan. Dalam proses pengendalian motor dan pengendalian, proyek ini dilacak, ditinjau, dan kemajuan keseluruhannya dilaporkan yang memungkinkan para pihak berkepentingan untuk mendapatkan idea yang tepat mengenai keadaan projek. Proses ini dilakukan sepanjang kitaran hidup projek dan bertindak sebagai panduan bagi pengurus projek untuk memastikan projek tersebut mengikut jadual. Beberapa aspek dari proses ini adalah:

 • Berikan kemas kini yang konsisten: Laporan prestasi biasa dan kemas kini status projek sangat diperlukan untuk mendorong projek ke arah kejayaan.
 • Lihat semula pernyataan skop: Dari semasa ke semasa, meninjau semula projekskop menolong pengurus projek dalam memastikan bahawa pengubahsuaian yang dibuat terpelihara dengan baik.
 • Garis asas kawalan: Garis dasar yang dijanjikan pada awal projek mesti dipatuhi dengan ketat dan jika ada perubahan yang diperkenalkan, mesti didokumentasikan secara terperinci. Ini kemudiannya akan membantu memastikan pasukan sentiasa fokus dan berada di landasan yang betul.
 • Fokus pada kawalan kualiti: Kawalan kualiti adalah tonggak utama kejayaan projek dan tidak boleh dilaksanakan dengan lembut. Oleh itu, bagi pengurus projek, sangat penting untuk melakukan penilaian berterusan terhadap pelbagai komponen projek untuk memastikan kecekapannya.
 • Memantau dan mengawal risiko: Proses yang terpisah untuk pemantauan dan pengawalan risiko sangat diperlukan, kerana risiko adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kegagalan projek atau penyimpangan dari hasil asalnya. Oleh itu, menilai risiko baru melalui setiap peringkat projek dapat membantu pengesanan awal risiko / ancaman dan mengurangkannya terlebih dahulu.

Pelbagai input, alat, teknik dan output yang terlibat dalam proses ini disenaraikan dalam jadual di bawah:

Input Alat & Teknik Keluaran
 1. Pelan Pengurusan Projek
  • Sebarang Komponen
 2. Dokumen Projek
  • Log andaian
  • Asas anggaran
  • Ramalan Kos
  • Log Isu
  • Pelajaran belajar
  • Senarai pencapaian
  • Projek
  • Laporan Kualiti
  • Daftar Risiko
  • Laporan Risiko
  • Jadual Ramalan
 3. Maklumat Prestasi Kerja
 4. Perjanjian
 5. Faktor Persekitaran Perusahaan
 6. Aset Proses Organisasi
 1. Penghakiman Ahli
 2. Analisis data
  • Analisis Alternatif
  • Analisis Kos-Faedah
  • Analisis Nilai Yang Diperolehi
  • Analisis punca masalah
  • Analisis Trend
  • Analisis Varians
 3. Membuat keputusan
 4. Mesyuarat
 1. Laporan Prestasi Kerja
 2. Tukar Permintaan
 3. Kemas kini Pelan Pengurusan Projek
  • Sebarang Komponen
 4. Kemas kini Dokumen Projek
  • Ramalan Kos
  • Log Isu
  • Pelajaran yang Didaftar Daftar
  • Daftar Risiko
  • Jadual Ramalan

6. Lakukan Kawalan Perubahan Bersepadu

Proses ini dilakukan untuk mengawal pelbagai permintaan perubahan yang diterima sepanjang kitaran hidup projek. Di sini, semua permintaan perubahan, perubahan yang disetujui, pengubahsuaian penyampaian akhir, dokumen projek, rancangan pengurusan projek dan lain-lain, dikaji. Melakukan proses ini membantu dalam menyimpan dokumen bersepadu yang mengandungi senarai perubahan sambil menilai keseluruhan risiko yang mungkin timbul akibat perubahan baru.

Pelbagai input, alat, teknik dan output yang terlibat dalam proses ini disenaraikan dalam jadual di bawah:

Input Alat & Teknik Keluaran
 1. Pelan Pengurusan Projek
  • Rancangan Pengurusan Perubahan
  • Pelan Pengurusan Konfigurasi
  • Garis Dasar Skop
  • Jadual Asas
  • Garis Dasar Kos
 2. Dokumen Projek
  • Asas anggaran
  • Keperluan Matriks Kesan
  • Laporan Risiko
 3. Laporan Prestasi Kerja
 4. Tukar Permintaan
 5. Faktor Persekitaran Perusahaan
 6. Aset Proses Organisasi
 1. Penghakiman Ahli
 2. Tukar Alat Kawalan
 3. Analisis data
  • Analisis Alternatif
  • Analisis Kos-Faedah
 4. Membuat keputusan
  • Mengundi
  • Membuat Keputusan Autokratik
  • Analisis Keputusan Multikriteria
 5. Mesyuarat
 1. Permintaan Perubahan yang Diluluskan
 2. Kemas kini Pelan Pengurusan Projek
  • Sebarang Komponen
 3. Kemas kini Dokumen Projek
  • Tukar Log

7. Tutup Projek

Ini adalah proses terakhir pengurusan integrasi projek, di mana pelbagai aktiviti, fasa, dan kontrak projek diselesaikan. Ia menyediakan persekitaran terkawal di mana projek dapat diselesaikan dengan jayanya. Proses penutupan merangkumi aktiviti seperti pemeliharaan maklumat projek, penyiapan kerja yang dirancang, pembebasan sumber yang terlibat dll.

Pelbagai input, teknik alat dan output yang terlibat dalam proses ini disenaraikan dalam jadual di bawah:

Input Alat & Teknik Keluaran
 1. Piagam Projek
 2. Pelan Pengurusan Projek
  • Sebarang Komponen
 3. Dokumen Projek
  • Log andaian
  • Asas anggaran
  • Tukar Log
  • Log Isu
  • Pelajaran belajar
  • Senarai pencapaian
  • Komunikasi Projek
  • Pengukuran Kawalan Kualiti
  • Laporan Kualiti
  • Dokumentasi Keperluan
  • Daftar Risiko
  • Laporan Risiko
 4. Penghantaran yang Diterima
 5. Dokumen Perniagaan
  • Kes bisnes
  • Pelan Pengurusan Faedah
 6. Perjanjian
 7. Dokumentasi Perolehan
 8. Aset Proses Organisasi
 1. Penghakiman Ahli
 2. Analisis data
  • Analisis Dokumen
  • Analisis regresi
  • Analisis Trend
  • Analisis Varians
 3. Mesyuarat
 1. Kemas kini Dokumen Projek
  • Pelajaran yang Didaftar Daftar
 2. Produk, Perkhidmatan, atau Peralihan Hasil Akhir
 3. Laporan akhir
 4. Kemas kini Aset Proses Organisasi

Ini membawa kita ke akhir artikel Pengurusan Integrasi Projek ini. Semoga ia dapat membantu menambah nilai pengetahuan anda. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai atau anda juga boleh menyemak artikel saya yang lain.

Sekiranya anda menjumpai ini 'Pengurusan Integrasi Projek 'Artikel berkaitan, lihat oleh Edureka, sebuah syarikat pembelajaran dalam talian yang dipercayai dengan rangkaian lebih daripada 250,000 pelajar berpuas hati yang tersebar di seluruh dunia.

Ada soalan untuk kami? Sila sebutkan di bahagian komen ini Artikel Pengurusan Integrasi Projek dan kami akan menghubungi anda.