Bagaimana Melaksanakan kaedah Splice () dalam Javascript?

Artikel ini akan memberi anda pengetahuan terperinci dan komprehensif tentang bagaimana menerapkan Kaedah Penyambungan () dalam Javascript.

Mengganti dan Menambah elemen adalah salah satu aspek terpenting dari . Dalam artikel ini, kita akan memahami kaedah Splice () dalam Javascript dengan cara berikut:

salinan cetek vs salinan dalam java

Apakah Kaedah Penyambungan () dalam JavaScript?

Kaedah splice () dalam JavaScript mengubah kandungan array dengan membuang atau mengganti elemen yang ada dan / atau menambahkan elemen baru.

Kaedah Penyambungan () dalam JavaScript

Sintaksarray.splice (indeks, howMany, [element1] [, ..., elementN])

Array.splice (indeks, remove_count, item_list)

Parameter Kaedah Penyambungan () dalam JavaScript

Kaedah ini menerima banyak parameter beberapa di antaranya dijelaskan di bawah:  • indeks: Ini adalah parameter yang diperlukan. Parameter ini adalah indeks yang mulai memodifikasi array (dengan asal pada 0). Ini juga boleh menjadi negatif, yang bermula setelah itu banyak elemen yang dihitung dari akhir.

  • buang_kira: Bilangan elemen yang akan dikeluarkan dari indeks permulaan.

  • item_list: Senarai item baru yang dipisahkan oleh operator koma yang akan dimasukkan dari indeks permulaan.

Nilai Pulangan: Walaupun ia mengubah susunan asal di tempat, ia tetap mengembalikan senarai item yang dikeluarkan. Sekiranya tidak ada array yang dikeluarkan, ia mengembalikan array kosong

Contoh Kod

Contoh 1:

Klik butang untuk menambah dan membuang unsur.

Cuba ia

buah-buahan var = ['Pisang', 'Jeruk', 'Apple', 'Mangga']

document.getElementById ('demo'). innerHTML = buah-buahan

fungsi myFungsi () {

fruit.splice (2, 1, 'Lemon', 'Kiwi')

document.getElementById ('demo'). innerHTML = buah-buahan

}

rentetan cor java hingga kini

Contoh 2:

Tambahkan elemen ke array yang ada sambil membuang elemen lain.


var arr = ['Isnin', 'Selasa', 'Sabtu', 'Ahad', 'Khamis', 'Jumaat']
var result = arr.splice (2,2, 'Rabu')
document.writeln ('Array yang dikemas kini:' + arr + '
')

document.writeln ('Elemen yang dikeluarkan:' + hasil)

Kaedah sambatan () Keluaran

Contoh 3:

Tambahkan elemen ke array yang ada sambil membuang elemen lain.


var arr = ['Isnin', 'Selasa', 'Sabtu', 'Ahad', 'Khamis', 'Jumaat']
hasil var = arr.splice (2)
document.writeln ('Array yang dikemas kini:' + arr + '
')

document.writeln ('Elemen yang dikeluarkan:' + hasil)

Dengan ini, kita mengakhiri kaedah Splice ini () dalam artikel Javascript. Saya harap anda mendapat pemahaman tentang cara menggunakan kaedah sambatan ().

Lihat oleh Edureka. Latihan Pengesahan Pembangunan Web akan membantu anda belajar bagaimana membuat laman web yang mengagumkan menggunakan HTML5, CSS3, Twitter Bootstrap 3, jQuery dan Google API dan menyebarkannya ke Amazon Simple Storage Service (S3).

Ada soalan untuk kami? Sila sebutkan di bahagian komen artikel ini dan kami akan menghubungi anda.