Cara Melaksanakan Program Ganjil & Genap di C

Artikel ini akan memberi anda pengetahuan menyeluruh dan terperinci mengenai pelbagai cara untuk melaksanakan Program Odd & Even di C.

Memeriksa sama ada nombor genap atau ganjil, adalah masalah yang sangat biasa dalam bahasa C. Petunjuk berikut akan dibahas dalam artikel Ganjil & Genap dalam artikel C ini:

Sekiranya nombor dibahagikan dengan 2, ia dikenali sebagai nombor genap. Baki nombor yang tidak dapat dibahagi dengan sempurna oleh 2 dikenali sebagai nombor ganjil. Dengan kata mudah, nombor genap adalah nombor yang berupa n = 2k, sedangkan nombor ganjil adalah nombor yang berupa n = 2k + 1. Semua bilangan bulat sama ada nombor genap atau nombor ganjil. Dalam blog ini kita akan memahami bagaimana untuk memeriksa sama ada nombor genap atau ganjil menggunakan program C.

Terdapat pelbagai cara di mana kita dapat memeriksa sama ada nombor tertentu genap atau ganjil.

Mari kita lihat masing-masing satu persatu.perbezaan java antara hashmap dan hashtable

Diagram Alir Program Ganjil & Ratakan

Berikut adalah rajah aliran untuk program ganjil atau genap:

Memeriksa sama ada nombor genap atau ganjil, adalah masalah yang sangat biasa dalam bahasa C. Sekiranya nombor dibahagi dengan sempurna oleh 2 ia dikenali sebagai nombor genap. Baki nombor yang tidak dapat dibahagi dengan sempurna oleh 2 dikenali sebagai nombor ganjil. Dengan kata mudah, nombor genap adalah nombor yang berupa n = 2k, sedangkan nombor ganjil adalah nombor yang berupa n = 2k + 1. Semua bilangan bulat sama ada nombor genap atau nombor ganjil. Di blog ini kita akan memahami bagaimana untuk memeriksa sama ada nombor genap atau ganjil menggunakan program C. Terdapat pelbagai cara di mana kita dapat memeriksa sama ada nombor yang diberikan adalah genap atau ganjil. Mari kita lihat masing-masing satu persatu. Diagram Alir Program Ganjil & Genap Berikut adalah rajah aliran untuk program ganjil atau genap:Sekarang mari kita lihat algoritma untuk Program ganjil & genap dalam C.

Algoritma Program Ganjil & Genap

Algoritma sangat mudah:

BERMULA

Langkah 1 → Ambil bilangan bulat n

Langkah 2 → Tugaskan n kepada pemboleh ubah

Langkah 3 → Lakukan n modulo 2 dan periksa hasilnya jika output 0

Langkah 4 → Sekiranya benar n adalah sekata

Langkah 5 → Sekiranya salah n adalah ganjil

BERHENTI

Sekarang mari kita lihat algoritma untuk Odd & Even Program Pseudocode

Pseudocode Program Ganjil & Sekata

IF (integer modulo 2) sama dengan 0

Nombor PRINT adalah genap

LAIN

Nombor CETAK adalah ganjil

TAMAT JIKA

Sekarang mari kita lihat algoritma Program untuk Memeriksa Genap atau Ganjil

Program untuk Memeriksa Genap atau Ganjil

Dalam bahasa pengaturcaraan C, kami mempunyai operator modulo yang mengembalikan selebihnya pembahagi & dividen. Kami akan menggunakan operator ini untuk mengetahui sama ada nuber adalah format 2k atau format 2k + 1.

Sekarang, mari kita melihat kodnya untuk memeriksa sama ada bilangan bulat yang diberikan itu ganjil atau genap.

Kod

jika (num% 2 == 0) printf ('% d genap.', num) lain printf ('% d adalah ganjil.', num)

Melangkah ke hadapan, mari kita lihat kod yang lengkap.

Contohnya

#include int main () {int num printf ('Enter a number:') scanf ('% d', & num) if (num% 2 == 0) printf ('% d genap.', num) lain printf ('% d adalah ganjil.', angka) kembali 0}

Keluaran1:

Output- program ganjil atau genap di c- Edureka

Keluaran2:

Keluaran- 2

Dalam program ini kami memeriksa sama ada nombor yang diberikan mengembalikan 0 atau 1selebihnya apabila kita membahagikannya dengan 2. Sekiranya n% 2 == 0, bilangannya genap, jika tidak, bilangannya ganjil.

Sekarang mari kita lihat satu lagi variasi di mana anda boleh melakukan yang sama.

Program untuk Memeriksa Operator Ganjil atau Genap Dengan Bersyarat

Anda juga boleh menggunakan operator bersyarat untuk mengesahkan keadaan yang sama yang telah kita bincangkan sebelumnya.

Operator Bersyarat / Operator Ternary: Pengendali bersyarat mengembalikan satu nilai jika keadaan itu benar dan mengembalikan nilai yang lain adalah syarat adalah salah.

Sintaks : (Keadaan? True_value: false_value)

Contohnya : (X> 10? 0: 1)

Contohnya

#include int main () {int num printf ('Enter a number:') scanf ('% d', & num) (num% 2 == 0)? printf ('% d genap.', angka): printf ('% d adalah ganjil.', num) kembali 0}

Keluaran1:

Output- program ganjil atau genap dalam c- Edureka.png

Keluaran2:

Output--2

Mari kita lihat satu lagi variasi

Cari Operator Yang Ganjil atau Genap Menggunakan Bitwise

Anda juga boleh memeriksa sama ada nombor yang diberikan adalah genap atau ganjil menggunakan operator bitwise AND.

Contohnya

#include int main () {int num printf ('Enter a number:') scanf ('% d', & num) if (num & 1 == 1) printf ('% d is odd.', num) printf lain ('% d genap.', angka) kembali 0}

Keluaran1:

Output- program ganjil atau genap dalam c- Edureka.png

Keluaran2:

Keluaran- 2

Sekarang setelah melalui program di atas, anda akan memahami bagaimana untuk memeriksa sama ada nombor tertentu ganjil atau bahkan dalam pengaturcaraan C. Saya harap blog ini memberi maklumat dan nilai tambah kepada anda.

Dengan ini, kita akan mengakhiri artikel Ganjil & Genap ini dalam artikel C.

lihat latihan disediakan oleh Edureka pada banyak teknologi seperti Java, Musim bunga dan banyak lagi, syarikat pembelajaran dalam talian yang dipercayai dengan rangkaian lebih daripada 250,000 pelajar berpuas hati yang tersebar di seluruh dunia

Ada soalan untuk kami? Sebutkannya di bahagian komen di blog 'Program Ganjil & Genap di C' ini dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.