Semua yang anda perlu ketahui mengenai Pengenal di Java

Artikel ini akan memberi anda pengetahuan terperinci dan komprehensif mengenai Pengenal di Jawa dengan Contoh Peraturan dan Kata Terpelihara.

Pengenal di Java adalah aspek Pengaturcaraan yang sangat penting. Mereka digunakan terutamanya untuk Tujuan Pengenalpastian. Petunjuk berikut akan dibahas dalam artikel ini,

Nama yang diberikan untuk pakej, antara muka, kelas, kaedah atau pemboleh ubah dikenali sebagai pengenal java. Dalam istilah yang lebih mudah, ia dapat didefinisikan sebagai pengenalan melalui nama simbolik.

pmi-acp berbaloi

Identifiers-in-java

Mari kita lihat contoh untuk pemahaman yang lebih baik:Contoh Pengenal di Jawa

kelas awam A {public static void main (String [] args) {int s = 18}}

Dalam kod di atas, lima pengecam terdapat seperti:

 • KE: Nama kelas yang ditentukan oleh pengguna.
 • utama: Nama kaedahnya.
 • Tali: Nama kelas yang telah ditentukan dalam java.
 • berhujah: Nama pemboleh ubah.
 • s: Nama boleh ubah.

Peraturan untuk menentukan Pengenal di Java:

 • Karakter yang dibenarkan untuk pengecam terhad kepada semua aksara alfanumerik ([A-Z], [a-z], [0-9]), '$' (tanda dolar) dan '_' (garis bawah). Sebagai contoh, 'edureka @' adalah nama yang tidak sah kerana watak khas '@' terdapat di dalamnya. • Pengecam tidak boleh bermula dengan digit ([0-9]). Contohnya, '123edureka' tidak sah.

 • Pengecam dalam java peka huruf besar kecil.

 • Walaupun tidak ada batasan panjang pengenal, pengaturcara disarankan untuk menggunakan panjang 4-15 huruf yang sesuai.

 • Harus diingat bahawa Kata Terpelihara tidak boleh digunakan sebagai pengecam. Sebagai contoh, 'int while = 18' tidak sah di java, kerana sementara adalah kata yang dikhaskan.

 • Tidak ada ruang putih yang mesti diberikan semasa menentukan nama pemboleh ubah.

 • Semua nama pemboleh ubah peka huruf besar kecil.

apakah idea terbaik untuk java

Nama Pemboleh Ubah Undang-undang:

MyVariable MYVARIABLE myvariable x i _myvariable $ myvariable sum_of_numbers edureka123

Nama Pembolehubah Tidak Sah:

Pemboleh ubah Saya // mengandungi ruang putih 456edureka // Bermula dengan digit c + d // tanda tambah bukan pemboleh ubah aksara alfanumerik-5 // tanda hubung bukan aksara alfanumerik

Perkataan terpelihara di Java:

Untuk mewakili fungsi tertentu, java menyimpan beberapa perkataan. Kata-kata ini dikenali sebagai kata terpelihara. Mereka tidak dapat digunakan sebagai pengenal kerana sudah digunakan oleh sintaks java.
Kata-kata terpelihara dapat dibezakan menjadi kata kunci (50) dan literal (3). Walaupun fungsi ditentukan oleh kata kunci, nilainya ditentukan oleh literal.

Pengenal adalah keperluan kerana mereka menjadikan program ini mudah dibaca dan berkesan.

Lihat oleh Edureka, sebuah syarikat pembelajaran dalam talian yang dipercayai dengan rangkaian lebih daripada 250,000 pelajar berpuas hati yang tersebar di seluruh dunia. Kursus latihan dan pensijilan Java J2EE dan SOA Edureka dirancang untuk pelajar dan profesional yang ingin menjadi Pembangun Java. Kursus ini dirancang untuk memberi Anda awal dalam pengaturcaraan Java dan melatih anda untuk konsep Java teras dan maju bersama dengan pelbagai kerangka kerja Java seperti Hibernate & Spring.

Ada soalan untuk kami? Sila sebutkan di bahagian komen blog ini dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.