Pengenalan Lengkap untuk Kelas Abstrak di Jawa

Artikel ini akan membantu anda dengan pendekatan terperinci terhadap Kelas Abstrak di Jawa beserta contoh untuk memahami konsep dengan cara yang jauh lebih baik.

Kelas Abstrak di membantu pengguna untuk mencapai pengabstrakan, yang merupakan amalan pengaturcaraan berorientasikan objek yang paling penting diikuti semasa proses merancang perisian. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan terminologi Kelas Abstrak melalui soket berikut.

Apakah Kelas Abstrak di Jawa?

Kelas Abstrak di bertindak sebagai sempadan antara kaedah pelaksanaan dan fungsinya. Ia digunakan untuk menukar fungsi antara Konkrit ahli kelas dan Abstrak Kelas.

Abstract-Classes-in-Java-Edureka

Kelas Abstrak dianggap sebagai kelas yang menyembunyikan Pelaksanaan Kaedah butiran dari pengguna dan hanya menunjukkan Fungsi Kaedah. Mereka dinyatakan menggunakan kata kunci abstrak . Kaedah ini boleh merangkumi Abstrak dan Tidak Abstrak kaedah di dalamnya.

apakah objek pengimbas

Mengapa kita memerlukan Kelas Abstrak di Jawa?

Kami memerlukan Kelas Abstrak di Jawa kerana alasan berikut: • Sokongan Kelas Abstrak Penyelesaian Kaedah Dinamik dalam jangka masa
 • Mereka membantu pengguna untuk mencapai Gandingan longgar
 • Kelas Abstrak memisahkan Definisi Kaedah dari Warisan Sub-Kelas
 • Mereka menyediakan Fungsi Lalai kaedah yang ditentukan untuk semua Sub-Kelas
 • Kelas abstrak menyediakan a Templat untuk kelas khusus masa depan
 • Kelas abstrak membenarkan Kod Kebolehgunaan semula

Peraturan untuk menggunakan Kelas Abstrak di Jawa

Untuk menerapkan Kelas Abstrak di Jawa, kita harus mengikuti aturan seperti yang dijelaskan di bawah: • Kelas abstrak mesti dinyatakan menggunakan abstrak kata kunci.
 • Kelas abstrak boleh merangkumi abstrak dan tidak abstrak kaedah.
 • Kelas Abstrak tidak boleh dicontohi.
 • Mereka boleh merangkumi pembina dan statik kaedah.
 • Kelas Abstrak merangkumi akhir kaedah.

Cara untuk mencapai Abstraksi di Jawa

Proses Abstraksi di Jawa dapat dicapai dengan dua metode berikut seperti yang disebutkan di bawah:

 1. Melaksanakan Kelas Abstrak
 2. Melaksanakan Antaramuka

Sintaks untuk Kelas Abstrak

Sintaks untuk menentukan Kelas Abstrak dan Kaedah Abstrak adalah seperti berikut:

kelas abstrak Edureka {}
Kaedah kelas abstrak ()

Contoh Praktis Kelas Abstrak

// Kelas Abstrak

pakej Abstrak kelas abstrak awam Orang {private String name private String gender public Person (String nm, String gen) {this.name = nm this.gender = gen} abstrak awam kosong Belajar () @ Override public String toString () {return ' Nama = '+ this.name +' :: Jantina = '+ ini.gender}}

// Kelas Pelajar

pakej Abstrak kelas awam Pelajar meluaskan Orang {peribadi int PelajarID Pelajar awam (String nm, String gen, int id) {super (nm, gen) ini.StudentID = id} @ Override public void Mempelajari () {if (StudentID == 0 ) {System.out.println ('Not Studying')} lain-lain {System.out.println ('Mengejar Ijazah dalam Sarjana Muda Kejuruteraan')}} awam kosong statik utama (String args []) {Orang pelajar = Pelajar baru ('Priya', 'Perempuan', 0) Orang pelajar1 = Pelajar baru ('Karan', 'Lelaki', 201021) Orang pelajar2 = Pelajar baru ('Kumari', 'Perempuan', 101021) Orang pelajar3 = Pelajar baru (' John ',' Male ', 201661) pelajar. Mengkaji () pelajar1. Mengkaji () pelajar2. Mengkaji () pelajar3. Mengkaji () System.out.println (student.toString ()) System.out.println (student1.toString ()) System.out.println (student2.toString ()) System.out.println (student3.toString ())}}

Pengeluaran:

Tidak Belajar
Mengikuti Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
Mengikuti Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
Mengikuti Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
Nama = Priya :: Jantina = Perempuan
Nama = Karan :: Jantina = Lelaki
Nama = Kumari :: Jantina = Perempuan
Nama = John :: Jantina = Lelaki

Perbezaan antara Kelas Antara Muka dan Abstrak

Antara muka Kelas Abstrak
Hanya boleh mempunyai Kaedah AbstrakBoleh mempunyai Kaedah Abstrak dan Bukan Abstrak
Ia hanya mempunyai Pembolehubah AkhirIa merangkumi Pembolehubah Tidak Akhir
Ia mempunyai pemboleh ubah Statik dan Akhir sahajaIa mempunyai pemboleh ubah Statik, Tidak Statik, akhir, Tidak Akhir
Tidak akan melaksanakan Kelas AbstrakBoleh melaksanakan Antaramuka
Dilaksanakan menggunakan Kata Kunci 'implement'Dilaksanakan menggunakan Kata Kunci 'meluas'
Boleh memanjangkan antara muka sahajaDapat memperluaskan Kelas dan Antaramuka Java
Ahli adalah Umum secara lalaiAnggota boleh menjadi Peribadi dan Dilindungi

// Contoh Kelas Abstrak

gabungkan contoh c ++
pakej abstactVSinterface abstrak kelas Bentuk {String objectName = '' Shape (String name) {this.objectName = name} abstrak kawasan berkembar awam () cabutan awam kosong abstrak ()} segi empat kelas memanjang Bentuk {int panjang, lebar Rectangle (int panjang, int lebar, String name) {super (name) this.length = length this.width = width} @Override public void draw () {System.out.println ('Rectangle is draw')} @Override public double area () {return (double) (length * width)}} lingkaran Circle meluas Shape {double pi = 3.14 int radius Circle (int radius, String name) {super (name) this.radius = radius} @Override public void draw () { System.out.println ('Circle is draw')} @ Override public double area () {return (double) ((pi * radius * radius) / 2)}} kelas Edureka {public static void main (String [] args ) {Shape rect = new Rectangle (20, 30, 'Rectangle') System.out.println ('Area of ​​rectangle:' + rect.area ()) Bentuk bulatan = Lingkaran baru (20, 'Cicle') System.out .println ('Luas bulatan adalah:' + bulatan.area ())}}

Pengeluaran:

Luas segiempat tepat: 600.0
Luas bulatan ialah: 628.0

// Contoh Antara Muka

perbezaan antara antara muka dan kelas di java
pakej antara muka absVSint Bentuk {undian kosong () luas dua ()} kelas Rectangle mengimplementasikan Bentuk {int panjang, lebar Rectangle (int panjang, int lebar) {this.length = length this.width = width} @Override public void draw () {System.out.println ('Rectangle telah digambar')} @ Override public double area () {return (double) (length * width)}} class Circle menerapkan Shape {double pi = 3.14 int radius Circle (int radius) {this.radius = radius} @Override public void draw () {System.out.println ('Circle telah dilukis')} @Override public double area () {return (double) ((pi * radius * radius) / 2)}} kelas Edureka {public static void main (String [] args) {Shape rect = new Rectangle (20, 30) System.out.println ('Luas segiempat tepat:' + rect.area ()) Bentuk bulatan = Bulatan baru (20) System.out.println ('Luas bulatan:' + circle.area ())}}

Pengeluaran:

Luas segiempat tepat: 600.0
Luas bulatan: 628.0

Dengan ini, kita akan mengakhiri artikel ini. Saya harap anda memahami kepentingan Abstraksi, Sintaksis, fungsi, Peraturan Abstraksi di Jawa dan contoh praktikal yang berkaitan dengannya.

Sekarang setelah anda memahami asas-asas Java, lihat oleh Edureka, sebuah syarikat pembelajaran dalam talian yang dipercayai dengan rangkaian lebih daripada 250,000 pelajar berpuas hati yang tersebar di seluruh dunia. Kursus latihan dan pensijilan Java J2EE dan SOA Edureka dirancang untuk pelajar dan profesional yang ingin menjadi Pembangun Java. Kursus ini dirancang untuk memberi anda awal dalam pengaturcaraan Java dan melatih anda untuk konsep Java teras dan maju bersama dengan pelbagai kerangka kerja Java seperti Hibernate & Musim bunga .

Ada soalan untuk kami? Sebutkannya di bahagian komen blog 'Kelas Abstrak di Jawa' ini dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.